Chci vyjet do zahraničí

Chci vyjet do zahraničí

Aktuální nabídku projektů najdeš na Facebook stránce: Volunteers in Mikádo

VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZEMÍ EU

Každý dobrovolník v Evropském sboru solidarity (ESC), který chce vyjet do zahraničí, musí mít svou vysílající/ supporting organizaci (v zemi trvalého pobytu) a hostitelskou organizaci (v zemi plánovaného projektu).
Protože Mikádo je akreditováno jako vysílající i hostitelská organizace, mohou se na nás čeští dobrovolníci obrátit v případě zájmu o vyslání na zahraniční projekt a podání dalších informací týkajících se ESC.
Čeští uchazeči mohou požádat o vyslání naši organizaci na evropský projekt dle jejich zájmu. K dispozici je přehledná databáze https://europa.eu/youth/volunteering/project_en, kde si každý vybere pro sebe nejvhodnější projekt. Avšak pro plnohodnotné zapojení se do projektu je nutné si na stránkách Evropského sboru solidarity https://europa.eu/youth/solidarity_cs  vytvořit profil, aby dobrovolník mohl oslovit hostitelské organizace, či naopak hostitelská organizace mohla oslovit dobrovolníka. Během přípravy projektu, pomáháme dobrovolníkům vyřídit nezbytné kontakty a administrativní záležitosti.

PROČ SE ESC ZÚČASTNIT?

Díky zahraniční dobrovolnické aktivitě poznáš spoustu nových věcí a lidí. Také se naučíš mnoho nového, nejen pro tvůj další profesní život, ale i pro tvůj soukromý. Poznáš lépe sám sebe a získáš životní zkušenosti, které bys jinak nezískal.
Nemusíš mít žádné specializované vzdělání, dovednosti nebo vědomosti, všichni mají stejné šance! Nepotřebuješ velké finanční částky na realizaci tvého snu. Všechny nutné náklady na pobyt a cestu v zahraničí jsou hrazeny z grantu na projekt.


KDO MŮŽE VYJET DO ZAHRANIČÍ?

ESC se mohou účastnit všichni mladí lidé bez ohledu na jejich vzdělání, schopnosti, jazykové znalosti, rasu, náboženství či pohlaví. Jedinou podmínkou účasti je věk od 18 do 30 let.

NA JAK DLOUHO MOHU ODJET?

Záleží na potřebách hostitelské organizace, dlouhodobé projekty jsou od 2 do 12 měsíců, nejčastěji však na jeden rok.

CO MUSÍM UDĚLAT, ABYCH SE MOHL NĚJAKÉHO PROJEKTU ÚČASTNIT?

Nejjednodušší je kontaktovat koordinátorku ESC Zuzanu Kejzlar, která vše ráda vysvětlí (zuzana@svc-mikado.cz).
Obecně se dá říci, že nejdůležitější je najít pro sebe správný projekt s vhodným zaměřením.

V JAKÝCH ORGANIZACÍCH SE PRACUJE?

Projekty Evropského sboru solidarity se realizují převážně v neziskových organizacích. Organizace jsou velmi různorodé a stejně tak projekty. Každý si může najít, co mu vyhovuje nejvíce. Například to mohou být organizace zabývající se prací s mládeží (domy mládeže, informační centra…), nebo různé sociální projekty například v mateřských školkách, domovech pro postižené, nebo seniory apod., najdete ale i ekologicky, technicky, nebo výtvarně zaměřené projekty. Nabídka je skutečně velmi pestrá.

JAK VYPADÁ KONKRÉTNĚ DEN DOBROVOLNÍKA?

Pracovní doba dobrovolníka je zhruba 6 -8 hodin 5x týdně. Tato doba zahrnuje i jazykový kurz, na který má každý dobrovolník v rámci projektu nárok. Dobrovolníci většinou pomáhají při přípravách a realizaci projektů, mají na starosti drobné administrativní úkoly nebo např. vedou zájmový kroužek v domě pro mládež či jiných zařízeních, vždy však s doprovodem zkušeného lektora, či pedagoga.
Rozvržení pracovního dne záleží na konkrétní organizaci a druhu projektu. Jinak bude vypadat pracovní den v kanceláři, jinak při tvorbě volnočasových aktivit v centru pro mládež.

UZNÁ SE MI ESC JAKO PRAXE?

Ne. Evropský sbor solidarity je způsob neformálního vzdělávání. ESC se snaží zprostředkovat mladým lidem možnost nahlédnout zblízka „pod pokličku“ cizím kulturám a lépe je poznat. Cílem ESC je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Potvrzení o absolvování praxe tedy po ukončení ESC projektu nedostanete, ale máte možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát Youthpass (http://www.youthpass.eu/cs), kde organizace potvrdí, že jste se projektu účastnili a jaké kompetence jste díky tomu získali, i ten se dá později přiložit k životopisu.

CO VŠECHNO JE MI HRAZENO?

V rámci projektu jsou hrazeny veškeré hlavní náklady na pobyt: cestovné (cesta na projekt a zpět), strava (částka předem stanovená na den), ubytování (organizace musí zajistit prostor k bydlení a také ho uhradit), jazykový kurz (online, někde i s lektorem), cyklus 3 školení během ESC (před-příjezdové zařizuje vysílající organizace, on-arrival a mid-term zařizuje hostitelská organizace, na těchto se setkáte s ostatními dobrovolníky v dané zemi) a kapesné (zhruba 100 € měsíčně, dle země projektu). Zajištěno bude také pojištění na celou dobu projektu.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Dobrovolník nemusí do projektu investovat žádné svoje finance. Zprostředkování dobrovolnického místa ani vyřízení administrativních záležitostí se neplatí. Pokud ovšem bude dobrovolník chtít v zemi projektu cestovat, kulturně žít apod. ve svém volném čase, hradí si náklady sám a jeho kapesné mu nemusí vždy stačit. Také na začátek je dobré mít nějaké vlastní finance, může se stát, že první kapesné dobrovolník obdrží až po pár týdnech na projektu.

JAK JE TO SE SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍM? MOHU SE ODHLÁSIT? KDY?

Evropský sbor solidarity dobrovolníkovi nehradí sociální pojištění. Dobrovolník má dvě možnosti, buď si bude sociální pojištění platit po dobu ESC v Čechách sám, nebo se z platby sociálního pojištění odhlásí, a po dobu ESC si toto pojištění neplatí. Odhlásit se z platby sociálního pojištění je potřeba před odjezdem na projekt, na příslušném sociálním odboru.

JAK JE TO SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM?

Dobrovolník je během celého pobytu zdravotně pojištěn u pojišťovny Cigna Helath Benefits. Toto pojištění je hrazeno z grantu a je tedy pro dobrovolníka bezplatné. Od roku 2018 však pojišťovna Cigna nehradí plné pojistné, a je proto důrazně doporučováno platit si pojištění také v zemi původu, čili mít po dobu pobytu Evropský průkaz zdravotního pojištění.


MUSÍM SI V ZAHRANIČÍ ZŘÍDIT BANKOVNÍ KONTO?

Ne. Není povinností dobrovolníka mít v zahraničí bankovní konto. Záleží na dohodě s hostitelskou organizací. Pro některé organizace může být jednodušší posílat kapesné dobrovolníkovi na jeho vlastní konto. V mnoha zemích je zřízení a vedení konta pro dobrovolníky zdarma.

DANÍ SE KAPESNÉ, KTERÉ DOSTANU JAKO DOBROVOLNÍK?

Ne. Kapesné, které dobrovolník dostává, se nedaní, nejedná se o plat.

NEBUDOU PO MĚ CHTÍT DĚLAT PRÁCI, NA KTERÉ JSME SE PŘEDTÍM NEDOHODLI?

Rozsah práce a kompetence dobrovolníka by měly být předem stanoveny a dohodnuty. Pokud dobrovolník nesouhlasí s prací, která je mu přidělena, má právo tuto práci odmítnout. Vše by mělo fungovat po vzájemné dohodě. Stejně jako by organizace neměla zneužívat dobrovolníka, neměl by dobrovolník zneužívat organizaci.
Případné neshody pomáhá řešit vysílající organizace, mentor nebo národní agentura. Povinnosti je tedy nutné plnit, pokud je ti však něco nepříjemné, nebo se na to necítíš je v pořádku to říci.

JAK DOBŘE MUSÍM UMĚT JAZYK?

Na většinu projektů není nutné umět cizí jazyk. Alespoň minimální znalosti jsou ale vítané a usnadňuje to komunikaci mezi dobrovolníkem a hostitelskou organizací. Stačí tedy základní znalost anglického jazyka, ale i bez toho se dá projekt absolvovat.

BUDU SE MOCI V PRŮBĚHU ROKU NĚJAK DÁLE VZDĚLÁVAT?

Vedle jazykového kurzu, který je dobrovolníkovi hrazen z grantu, absolvuje v rámci ESC každý dobrovolník sérii 3 školení, které jsou mu také plně hrazeny. Jde o školení předodjezdové ve vlastní zemi, které provede buď vysílající organizace, nebo národní agentura a připraví tak dobrovolníka na pobyt v zahraničí. Dále proběhne školení po-příjezdové a střednědobé v zemi projektu. Na konci projektu proběhne hodnocení celého projektu. Některé organizace umožňují dobrovolníkovi absolvovat další semináře a školení.

BUDU MÍT DOVOLENOU, NEBO NĚJAKÉ VOLNÉ DNY, ABYCH MOHL JET DOMŮ?

Dobrovolník má nárok na 2 dny volna měsíčně (kromě víkendů). Dovolenou si může vybrat postupně, či najednou, např. o Vánocích. Vše vždy závisí na dohodě mezi dobrovolníkem a hostitelskou organizací.

MŮŽE ZA MNOU PŘIJET NĚKDO NA NÁVŠTĚVU?

Samozřejmě! Za dobrovolníkem mohou přijet jeho přátelé, či rodina, nebo může dobrovolník jet na návštěvu domů. Dobrovolník může se svým volným časem nakládat, jak uzná za vhodné.
 
Kontaktní osoba:
Zuzana Kejzlar
projektový manager a koordinátor evropské dobrvolné služby
e-mail:zuzana@svc.mikado.cz

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.