Evropský sbor solidarity

Co je to ESS – Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity byl vyhlášen v roce 2018 a navázal tak na dlouholetou tradici dobrovolnických projeků, které byli realizovány pod programem Erasmus+.

Umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů a aktivity posilujících sociální začlenění, toleranci, spravedlnost a odrstraňuje diskriminaci.

Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost a přínos pro rozvoj kariéry.

Individuální dobrovolnictví se zaměřuje na solidální aktivity na plný úvazek (30 – 36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. Projekty bývají zaměřené na děti a mládež, sport, informační a komunikační technologie, kulturu a tvořivost, rozvojovou spolupráci, sociální péčí nebo ekologii.

Smyslem Evropského sboru solidarity je posílení mezilidské solidarity a tolerance, rozvoj jazykových, sociálních a občanských kompetencí, posílení dovedností a schopností užitečných pro osobní, odborný i profesní rozvoj u mladých. Porgram je pro všechyn ve věku 18 – 30 let, zapojit se můžete ve své zemi, ale i zemích EU a partnerských zemích.

V naší organizaci jsou zahraniční dobrovolníci již více než 13 let. Místem jejich působiště je Flash klub pro mládež, který je v budově Mikáda a mateřské centrum Tykadlo, které sídlí v Centru sociálních služeb.

Dobrovolníci mají na starosti program na svém působišti, spolupráci s pracovníky Mikáda a Tykadla, pomoc při přípravě příležitostných akcí a konverzaci se studenty i dospělými v angličtině i ve svém mateřském jazyce. Potkat je můžete také na Střední škole podnikání ve Vysokém Mýtě a další školách v okolí.

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR nebo v partnerské zemi.

 

FLASH KLUB – MIKÁDO

Od Ledna 2021 v otevřeném klubu a na pravidelných kroužcích Mikáda potkáte Joseho ze Španělska.

MATEŘSKÉ CENTRUM TYKADLO

– Jessica ze Španělska –

V letošním školním roce 2020 / 2021 v našem mateřském centru potkáte Španělskou dobrovolnici Jessica, veselou, nadšenou slečnu, která má vystudovanou pedagogiku, takže je ve svém živlu. Potkat jí můžete taky na všech akcích Mikáda. Její zážitky a příběhy najdete na FB: EDS MIKÁDO