Dětská skupina Tykadýlko

 

AKTUÁLNĚ:
1 VOLNÉ MÍSTO OD LEDNA 2022
info: dstykadylko@svc-mikado.cz
Projekt Dětská skupina Tykadýlko je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR. Evidenční číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008836.

Dětská skupina Tykadýlko (číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008836)  vznikla za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v prostorách Mateřského centra Tykadlo, Mikáda – střediska volného času Vysoké Mýto.

Dětská skupina má zázemí v budově Centra sociálních služeb na okraji města Vysokého Mýta. Naše prostory se nacházejí v prvním patře bezbariérové budovy. Budova se zamyká a vstup do ní je umožněn pouze osobám budovu užívajícím a těm, které do budovy vpustí zaměstnanci.

Dětská skupina je určena dětem od 1,5 let do nástupu školní docházky z Vysokého Mýta a okolí. Přijímání dětí probíhá dle platného provozního řádu.

V dětské skupině dbáme na to, abychom vytvořili příznivé podmínky pro zdravý vývoj dětí a podpořili rozvoj jejich schopností a dovedností úměrně věku a individuálním potřebám.

PROČ SI PRO SVÉ DÍTĚ VYBRAT PRÁVĚ ŠKOLKU – DĚTSKOU SKUPINU TYKADÝLKO?

  • Jsme zapsaní v rejstříku Dětských skupin u MPSV – záruka kvality výuky, stravy a hygienických norem, stejně tak jako vzdělání a kvalifikace učitelek
  • Daňová odpočitatelnost
  • Kolektiv 12 dětí – individuální přístup
  • Přijímáme děti již od 1,5 let do nástupu školní docházky
  • Tematický pedagogický plán na každý měsíc, který zahrnuje nejen výukovou část, ale i písničky, říkadla, pohybové a výtvarné aktivity
  • Denně od 7:00 do 16:00 hodin
  • Školné za celý měsíc 1.600 Kč (ceník viz níže).
  • Jednotné 2 svačiny, oběd o dvou chodech, pitný režim zajištěn
  • Akce během roku – besídky pro rodiče, výlety, divadélka.

Státní svátky, víkendy a některé prázdniny je školka uzavřena dle zájmu rodičů ve školce. Během letních prázdnin máme otevřeno. Vždy včas informujeme rodiče předem osobně, mailem i na webových stránkách.

Péče o děti ve věku 1,5 let až do nástupu školní docházky probíhá skupinově. Maximální počet dětí je 12. Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme děti všestranně a přiměřeně.

Kdo se na dětské skupině Tykadýlko podílí:

Lektorky:

Lucie Dianová, Hana Mrázková, Kateřina Janišová

kontakt: 731 939 125
email: dstykadylko@svc-mikado.cz